Is Ortağı işbu Sözleşme’nin olağan süresince Gizli Bilgilere erişimi olduğunu kabul eder. İşbu Sözleşme süresi içinde ve işbu anlaşmanın feshinden sonra (her halükarda bunun meydana gelmesi durumunda) Is Ortağı, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin aşağıdakileri yapmayacaktır) işbu Anlaşma süresince Hizmet Veren’e gizli olarak verilen veya ifşa edilen epilady kişisel bakım salonu / nuriye  haği atak  müşterileri, tedarikçiler, çalışanlan ve memurların dahil olduğu taraflara ait herhangi bir Gizli Bilgiyi) kendi amaçları ya da herhangi bir kişi, şirket, grup şirketi, kurum ya da kuruluşun amaçları için kullanmayacak) herhangi bir kişiye, şirkete, grup şirketine, kurum veya kuruluşa açıklamayacak) DSM’nin yazılı iznini almaksızın; halen bildiği ya da çalışmalar sırasında öğrendiği, nroisa işleri, finansal durumu, faaliyetleri, anlaşmalar, işlemleri veya menfaatlerine herhangi bir gizli bilgiyi veya nroisa almakta olduğu her nevi ücret le niteliği her ne olursa olsun elde ettiği menfaatleri üçüncü kişilere açıklamayacak ve bu tür bilgilerin açıklanmasını önleyecektir. İşbu gizlilik yükümlüğü Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse de yürürlükte kalmaya devam edecektir.