1. TARAFLAR

İşbu İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta abdurrahmangazi mah fatih bul no:152/2 sultanbeyli / İstanbul adresinde bulunan nroisa ile diğer tarafta, T.C . kimlik numaralı…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde bulunan (“İş Ortağı”) arasında ____ tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de nroisa ve İş Ortağı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar”

olarak anılabilecektir.

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu gerçekleştirilecek işbirliğine ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İş Ortağı, işbu Sözleşme konusu hizmetlerin doğrudan, kendisi tarafından yerine getirileceğini taahhüt etmektedir.

3. SÜRE

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, yükümlülüklerin tamamlanması ile kendiliğinden sona erecektir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Taraflar arasında gerçekleştirilecek işbirliği kapsamında İş Ortağı, ” nroisa ” ile bağlantılı diğer markalara uygun olarak nroisa için içerik üretecek, bu çerçevede nroisa ‘ya ait internet siteleri ve/veya mobil uygulamalar üzerinde bulunan ürünlerden kendi seçtiği ürünlerin satışa sunulduğu bir online statik sayfa (“Link”) oluşturacak, bu linkleri sosyal medya platformlarında paylaşacaktır.

4.2. İşbu Sözleşme’nin 4.1. maddesinde belirtilen ve İş Ortağı tarafından oluşturulan/oluşturulacak linkler

Instagram, Youtube, Tiktok, Twitch ve Trendyol tarafından onaylanan/duyurulan diğer platformlar aracılığı ile paylaşılacaktır.